Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Stowarzyszenia Form Artystycznych i Turystycznych “FormAT”, zwane dalej Stowarzyszeniem (Stowarzyszenie FormAT) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisów Stowarzyszenia obowiązuje aktualna i jednolita Polityka Prywatności. Stowarzyszenie nie ma obowiązku każdorazowego informowania o zmianach w polityce prywatności.

Aktualna Polityka Prywatności znajduje się pod adresem internetowym:
http://format.wyszkow.org.pl/polityka-prywatnosci/

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Stowarzyszenie nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do Stowarzyszenia.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Stowarzyszenia możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Owe dane mają wyłącznie na celu nawiązanie kontaktu.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism i newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Stowarzyszenia wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma, newslettera, bieżącej informacji, etc. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisów, czasopism, działalności Stowarzyszenia (np. zmiany wewnętrzne, organizowane imprezy, etc.), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz inne informacje.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Stowarzyszenia przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Stowarzyszenie nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Stowarzyszenia mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji, jak również do celów statystycznych. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów partnerskich, np. innych Stowarzyszeń współpracujących.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z tekstów i opisów zawartych na stronach Stowarzyszenia. Teksty i opisy, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Opinie wyrażone przez społeczność i użytkowników stron internetowych Stowarzyszenia w komentarzach, sondach, etc.,  nie zawsze są zgodne z naszą opinią. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść wyrażonych w ten sposób opinii.


Warning: Undefined array key "preview" in /home/format/domains/format.wyszkow.org.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

/home/format/domains/format.wyszkow.org.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/fblb_slider.php on line 41
false" data-header="
Warning: Undefined array key "ShowHeader" in /home/format/domains/format.wyszkow.org.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/fblb_slider.php on line 41
false">
Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress