Regulamin wyjazdów rowerowych

Celem wyjazdów rowerowych jest:

 • tworzenie wspólnoty miedzy ludźmi
 • aktywne spędzenie czasu wolnego
 • propagowanie zdrowego stylu życia

 Zasady uczestnictwa w wyjazdach rowerowych:

 1. Każdy uczestnik wyjazdu rowerowego powinien zapoznać się  z trasą i celem wyjazdu, by ocenić  swoje możliwości.
 2. W wyjazdach może wziąć udział każdy, kto ma ukończone 18 lat, młodzież od 15 lat może wziąć udział za pisemną zgodą rodziców, dzieci poniżej 15 lat mogą uczestniczyć w wyjazdach tylko pod opieką dorosłych.
 3. Udział w wyjeździe jest jednoznacznym z zapoznaniem się z regulaminem i potwierdzeniem jego przestrzegania. Jeśli uczestnik rażąco narusza regulamin może zostać wykluczony z wyjazdu.
 4. Grupa porusza się zgodnie z prawem ruchu drogowego i przestrzega ich. Jeśli uczestnik nie zna przepisów, kategorycznie słucha przewodnika. Zachowujemy bezpieczną odległość między rowerami.
 5. Każdy uczestnik odpowiada osobiście za swoje bezpieczeństwo podczas jazdy i postojów.Każdy uczestnik pilnuje swojej własności.  Rodzice pilnują swoich dzieci.
 6. Przed jazdą należy rower skontrolować, sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.
 7. Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower z dodatkowym wyposażeniem: dzwonek, oświetlenie, odblaski, błotniki, zamknięcie,  itp. Dzieci obowiązkowo muszą mieć na głowach kaski.
 8. Grupę prowadzi przewodnik, nie można go wyprzedzać, on nadaje tępo jazdy takie by każdy z uczestników wyjazdu rowerowego mógł nadążyć.
 9. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
 10. O zmęczeniu, słabym samopoczuciu lub innych istotnych dolegliwościach uczestnik powinien poinformować przewodnika lub Organizatora wyprawy.
 11. Po stwierdzeniu usterki w rowerze, nawet najmniejszej, należy jak najszybciej poinformować przewodnika lub Organizatora, grupa zatrzyma się, osoby z obsługi wyjazdu pomogą ją usunąć, aby nie doszło do większej awarii, która zaburzy plan wyjazdu z znacznym stopniu.
 12. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy rowerowej. Jeśli uczestnik chce zrezygnować w wyjeździe w trakcie wyprawy, należy  to niezwłocznie zgłosić do przewodnika lub Organizatora wyjazdu rowerowego.
 13. Każdy uczestnik powinien zabierać ze sobą suchy prowiant, napoje na drogę oraz niezbędne leki w przypadku choroby przewlekłej (o czym powinien poinformować Organizatora).
 14. Podczas postoju bezwzględnie każdy szanuje przyrodę i pracę człowieka.
 15. Każdy uczestnik powinien zachowywać się stosownie w miejscach publicznych.
 16. Przed wjazdem do lasu należy zabrać bluzkę z długimi rękawami, założyć czapkę czy inne ubranie, które ochroni przed  kleszczami.
 17. Należy unikać najazdu kołami na patyki co może być powodem uszkodzenia szprych i błotników.
 18. Podczas jazdy w lesie należy zachować szczególna uwagę na gałęzie i wystające korzenie.
 19. Nie wolno nadużywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić życiu, zdrowiu, czy bezpieczeństwu jazdy swojego czy uczestników.
 20. Organizator zastrzega sobie zmianę trasy wyjazdu oraz zmianę terminu ze względu na warunki atmosferyczne lub z innych  zdarzeń losowych.
 21. O oficjalnym zakończeniu wyjazdu rowerowego informuje przewodnik lub Organizator.
 22. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator wyjazdu. Wszelkie pytania czy wątpliwości należy kierować do Organizatora.
 23. Organizator zapewnia podstawowe środki pierwszej pomocy i podstawowe narzędzia naprawcze.
 24. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe przed, podczas i po wyjeździe, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 25. W trakcie rajdu organizatorzy, uczestnicy i media mogą rejestrować jego przebieg na zdjęciach i filmach grupowych. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika we wszelkich relacjach i podsumowaniach akcji.

Warning: Undefined array key "preview" in /home/format/domains/format.wyszkow.org.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

/home/format/domains/format.wyszkow.org.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/fblb_slider.php on line 41
false" data-header="
Warning: Undefined array key "ShowHeader" in /home/format/domains/format.wyszkow.org.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/fblb_slider.php on line 41
false">
Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress